Bếp Nhà Việt

8:30 - 20:00Thời gian làm việc

Bếp Từ

Giảm giá! Bếp từ Koch K-EU888S

Bếp từ Koch K-EU888S

26.890.000 16.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Koch K-999 EU

Bếp từ Koch K-999 EU

28.890.000 19.890.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng

Bếp Từ Lorca LC 999Pro

12.990.000

Tặng bộ nồi từ cao cấp!

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Faster Fs 389i

Bếp từ Faster Fs 389i

11.990.000 7.990.000

Tặng bộ nồi Faster 5 món!

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Latino LT 9195 Pro

Bếp từ Latino LT 9195 Pro

16.880.000 14.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Jeong JO 666

Bếp từ Jeong JO 666

16.990.000 11.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Canzy Cz 888i Plus

Bếp từ Canzy Cz 888i Plus

18.990.000 13.990.000

Tặng bộ nồi từ cao cấp !

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Binova Bi -8899GM

Bếp từ Binova Bi -8899GM

21.000.000 16.990.000

Tặng bộ nồi 5 món cao cấp !

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Latino Lt 888i Pro

Bếp từ Latino Lt 888i Pro

18.590.000 13.990.000

Tặng bộ nồi từ cao cấp !

Mua hàng
Giảm giá! Bếp từ Bauer BE-58GTC

Bếp từ Bauer BE-58GTC

17.800.000 12.300.000

Tặng máy hút mùi cảm ứng Bauer BC-70SBL + Bộ nồi Bauer Polite Plus !

Mua hàng

Bếp Điện Từ

Bếp Từ Lorca LC 999Pro

12.990.000

Tặng bộ nồi từ cao cấp!

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Blueger B928IR

Bếp điện từ Blueger B928IR

9.990.000 8.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-789Mh

Bếp điện từ Latino Lt-789Mh

13.800.000 4.100.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-266ih

Bếp điện từ Latino Lt-266ih

10.800.000 3.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-678Mh

Bếp điện từ Latino Lt-678Mh

13.800.000 6.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-578Mh

Bếp điện từ Latino Lt-578Mh

13.900.000 6.200.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp gas kết hợp từ Latino Lt-02Gt

Bếp gas kết hợp từ Latino Lt-02Gt

10.800.000 4.996.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-03ir

Bếp điện từ Latino Lt-03ir

17.980.000 13.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-ih266 Plus

Bếp điện từ Latino Lt-ih266 Plus

11.800.000 8.990.000

?Tặng bộ nồi từ cao cấp.?

Mua hàng
Giảm giá! Bếp điện từ Latino Lt-02ih Plus

Bếp điện từ Latino Lt-02ih Plus

13.800.000 8.990.000

?Tặng bộ nồi từ cao cấp.?

Mua hàng

Máy hút mùi

Giảm giá!

Máy hút mùi Koch K-KC70 Smart

13.990.000 6.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-BG9970 MLS

Máy hút mùi Koch K-BG9970 MLS

16.690.000 9.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-T6870 MLS

Máy hút mùi Koch K-T6870 MLS

13.890.000 7.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-T6670 MLS

Máy hút mùi Koch K-T6670 MLS

11.150.000 6.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-CG5570 MLS

Máy hút mùi Koch K-CG5570 MLS

10.590.000 6.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-CG3370 MLS

Máy hút mùi Koch K-CG3370 MLS

7.990.000 4.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Koch K-T8870 MLS

Máy hút mùi Koch K-T8870 MLS

13.550.000 7.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Jeong JO T70CU-VT

Máy hút mùi Jeong JO T70CU-VT

10.990.000 7.990.000

Tặng ống giảm ồn !

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Jeong JO KC70PC

Máy hút mùi Jeong JO KC70PC

8.990.000 6.990.000

Tặng ống giảm ồn !

Mua hàng
Giảm giá! Máy hút mùi Canzy Cz-8870C

Máy hút mùi Canzy Cz-8870C

8.990.000 5.990.000

Tặng ống giảm ồn !

Mua hàng

Chậu rửa bát

Giảm giá!

Chậu rửa bát 1 hố Inox SUS 304 vòi chảy thác Miken 7846 (78x46x22 cm)

5.990.000 3.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL01-7245C

Chậu rửa Roslerer RL01-7245C

5.680.000 2.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL04-8245 Nano Cân

Chậu rửa Roslerer RL04-8245 Nano Cân

7.080.000 3.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL04-8245 Nano Lệch

Chậu rửa Roslerer RL04-8245 Nano Lệch

7.080.000 3.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL04-688L

Chậu rửa Roslerer RL04-688L

7.680.000 5.290.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL04-688C

Chậu rửa Roslerer RL04-688C

7.680.000 5.290.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL01-6045

Chậu rửa Roslerer RL01-6045

3.680.000 2.540.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL04-10045

Chậu rửa Roslerer RL04-10045

7.680.000 5.290.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL01-7843L

Chậu rửa Roslerer RL01-7843L

5.680.000 3.940.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Chậu rửa Roslerer RL01-7843C

Chậu rửa Roslerer RL01-7843C

5.680.000 3.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng

Vòi rửa bát

Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-904

Vòi rửa Roslerer RL-904

2.880.000 2.090.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-805 New

Vòi rửa Roslerer RL-805 New

3.880.000 2.690.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-905

Vòi rửa Roslerer RL-905

3.280.000 2.280.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-906

Vòi rửa Roslerer RL-906

1.880.000 1.350.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-900 New

Vòi rửa Roslerer RL-900 New

2.680.000 1.840.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-809

Vòi rửa Roslerer RL-809

3.480.000 2.390.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Vòi rửa Roslerer RL-901 New

Vòi rửa Roslerer RL-901 New

2.680.000 1.840.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Vòi rửa Roslerer RL-902

Vòi rửa Roslerer RL-902

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
Vòi rửa Roslerer RL-805

Vòi rửa Roslerer RL-805

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
Vòi rửa Roslerer RL-903

Vòi rửa Roslerer RL-903

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp

Máy rửa bát

MÁY RỬA BÁT EUROSUN SMS56EU05E

MÁY RỬA BÁT EUROSUN SMS56EU05E

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
MÁY RỬA BÁT EUROSUN SKS60E08EU

MÁY RỬA BÁT EUROSUN SKS60E08EU

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
Giảm giá! MÁY RỬA BÁT EUROSUN SMS58EU09BT

MÁY RỬA BÁT EUROSUN SMS58EU09BT

17.800.000 16.990.000

?Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo - Liên hệ ngay để có giá tốt nhất ?

Mua hàng
Giảm giá! Máy rửa bát Eurosun STB50E06EU

Máy rửa bát Eurosun STB50E06EU

13.890.000 9.990.000

?Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo - Liên hệ ngay để có giá tốt nhất ?

Mua hàng
Giảm giá! Máy rửa bát Faster ECO 402

Máy rửa bát Faster ECO 402

22.850.000 16.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 18.900.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng

Máy sấy bát

Giảm giá! Máy sấy bát Binova Bi-999-MBK

Máy sấy bát Binova Bi-999-MBK

9.800.000 4.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy sấy bát Binova Bi-333-Msi

Máy sấy bát Binova Bi-333-Msi

9.900.000 5.490.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Máy sấy bát Faster Fs-A22

Máy sấy bát Faster Fs-A22

8.400.000 6.900.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng

Lò Nướng

Giảm giá! Lò nướng Faster Fs-101EX

Lò nướng Faster Fs-101EX

16.800.000 10.800.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Lò nướng Faster Fs-401IG

Lò nướng Faster Fs-401IG

10.900.000 9.100.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Lò nướng Faster BO600 Classic

Lò nướng Faster BO600 Classic

15.900.000 10.200.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng

Máy lọc nước

Máy lọc nước Goodme GMRO-08A CV

Máy lọc nước Goodme GMRO-08A CV

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KT-K8I-1

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KT-K8I-1

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KSI80

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KSI80

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO 80

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO 80

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Đọc tiếp

Đồ gia dụng

Giảm giá! Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07W

Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07W

5.680.000 2.999.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07B

Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07B

5.680.000 2.999.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07R

Nồi chiên không dầu Canzy CZ K07R

5.680.000 2.999.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Nồi chiên không dầu Faster MGR7SBT

Nồi chiên không dầu Faster MGR7SBT

6.450.000 2.650.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi Kocher LUBECK

Bộ nồi Kocher LUBECK

4.550.000 3.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi Canzy Cz-899

Bộ nồi Canzy Cz-899

2.990.000 1.300.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi Canzy Potenza Cz-788

Bộ nồi Canzy Potenza Cz-788

5.990.000 3.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi Canzy Rango Cz-787

Bộ nồi Canzy Rango Cz-787

4.990.000 2.990.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi Canzy Diamond Cz-789

Bộ nồi Canzy Diamond Cz-789

5.990.000 3.500.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng
Giảm giá! Bộ nồi inox Arber AB-06CC

Bộ nồi inox Arber AB-06CC

2.500.000 1.900.000

Liên hệ để được giá ưu đãi.

Mua hàng