Nardi

Hiển thị:     Sản phẩm trên trang
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEAD0784XN
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEAD0784XN
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  31.840.000 ₫
  39.800.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX47T70N5
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX47T70N5
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  31.200.000 ₫
  39.000.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX297XN
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX297XN
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  25.280.000 ₫
  31.600.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX65T70XN
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX65T70XN
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  31.840.000 ₫
  39.800.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX077N
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX077N
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  10.800.000 ₫
  13.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX0759XS
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX0759XS
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  15.920.000 ₫
  19.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FRX460BR
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FRX460BR
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  20.480.000 ₫
  25.600.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FEX0757XN
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FEX0757XN
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  10.800.000 ₫
  13.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-vi-song-Nardi-MW26EX
  kich-thuoc-lap-dat-lo-vi-song-Nardi-MW26EX
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  16.720.000 ₫
  20.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  lo-nuong-nardi-FRX460BJB
  kich-thuoc-lap-dat-lo-nuong-nardi-FRX460BJB
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  20.480.000 ₫
  25.600.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes