Brandt

Hiển thị:     Sản phẩm trên trang
 • Hot
  May-rua-bat-ket-hop-bep-tu-Brandt-DKH1310IX
  May-rua-bat-ket-hop-bep-tu-Brandt-DKH1310IX
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  52.800.000 ₫
  66.000.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-VH1200X
  kich-thuoc-may-rua-bat-brandt-VH1200X_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  29.200.000 ₫
  36.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bet-brandt-VH1235X
  may-rua-bat-brnadt-VH1235X_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  30.000.000 ₫
  37.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-vh1205je
  kich-thuoc-may-rua-bat-brandt-VH1205JE_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  28.400.000 ₫
  35.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-VH1225XE
  may-rua-bat-brandt-VH1225XE_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  31.840.000 ₫
  39.800.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-DFH13117X
  may-rua-bat-brandt-DFH13117X
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  25.520.000 ₫
  31.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-VH1235J.Stainless_Steel
  kich-thuoc-may-rua-bat-brandt-VH1235J.Stainless_Steel_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  29.200.000 ₫
  36.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  large_may-rua-bat-brandt-dfh13114w
  large_may-rua-bat-brandt-dfh13114w
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  22.560.000 ₫
  28.200.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-VH1144J
  kich-thuoc-may-rua-bat-brandt-VH1144J
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  26.800.000 ₫
  33.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-dfc1106s
  may-rua-bat-brandt-DFC1106S_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  19.120.000 ₫
  23.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-VH1225JE1
  kich-thuoc-may-rua-bat-brandt-VH1225JE1_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  27.600.000 ₫
  34.500.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-DFH1310X
  may-rua-bat-brandt-DFH1310X_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  24.720.000 ₫
  30.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes
 • Hot
  may-rua-bat-brandt-vs1009j
  may-rua-bat-brandt-VS1009J_Size
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  20.720.000 ₫
  25.900.000 ₫
  Tiết kiệm 20% so với giá niêm yết của hãng. Sản phẩm được bán ở Showroom Bếp Nhà Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn(giá ưu đãi áp dụng tại cửa hàng) Tặng ngay 20.000đ cho đơn hàng tiếp theo khi quý khách nhận xét về sản phẩm này
  * Product has attributes